اجاره خودروها

تیم اجرایی شرکت اجرا کاران جنوب توانسته است طی سالهای گذشته خودروهای آنش نشانی پیشرو ، امداد و نجات و همچنین انواع خودروهای سنگین را طراحی و تولید نماید.

معرفی خدمات ما

image
gear
03
card-image

طراحی و ساخت خودروها

card-logo

طراحی و ساخت خودرو های آتش نشانی و امداد تعمیر اساسی و بازسازی خودروهای آتش نشانی و امداد فروش تجهیزات آتش نشانی و امداد و با توجه به تاسیس بانک ماشین آلات اجاره خودرو های آتش نشانی اماده ارایه خدمات اجاره به تمامی شرکت های دولتی و خصوصی می باشد. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reprehenderit culpa sequi modi perspiciatis, voluptas commodi voluptatem illo quasi aspernatur tenetur, minima officiis laborum eligendi maxime voluptates? Exercitationem reprehenderit delectus repudiandae.

card-image

اجاره خودروهای آتش نشانی

card-logo

طراحی و ساخت خودرو های آتش نشانی و امداد تعمیر اساسی و بازسازی خودروهای آتش نشانی و امداد فروش تجهیزات آتش نشانی و امداد و با توجه به تاسیس بانک ماشین آلات اجاره خودرو های آتش نشانی اماده ارایه خدمات اجاره به تمامی شرکت های دولتی و خصوصی می باشد. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reprehenderit culpa sequi modi perspiciatis, voluptas commodi voluptatem illo quasi aspernatur tenetur, minima officiis laborum eligendi maxime voluptates? Exercitationem reprehenderit delectus repudiandae.

card-image

تعمیر و بازسازی خودروها

card-logo

طراحی و ساخت خودرو های آتش نشانی و امداد تعمیر اساسی و بازسازی خودروهای آتش نشانی و امداد فروش تجهیزات آتش نشانی و امداد و با توجه به تاسیس بانک ماشین آلات اجاره خودرو های آتش نشانی اماده ارایه خدمات اجاره به تمامی شرکت های دولتی و خصوصی می باشد. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reprehenderit culpa sequi modi perspiciatis, voluptas commodi voluptatem illo quasi aspernatur tenetur, minima officiis laborum eligendi maxime voluptates? Exercitationem reprehenderit delectus repudiandae.

card-image

فروش تجهیزات آتش نشانی

card-logo

طراحی و ساخت خودرو های آتش نشانی و امداد تعمیر اساسی و بازسازی خودروهای آتش نشانی و امداد فروش تجهیزات آتش نشانی و امداد و با توجه به تاسیس بانک ماشین آلات اجاره خودرو های آتش نشانی اماده ارایه خدمات اجاره به تمامی شرکت های دولتی و خصوصی می باشد. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reprehenderit culpa sequi modi perspiciatis, voluptas commodi voluptatem illo quasi aspernatur tenetur, minima officiis laborum eligendi maxime voluptates? Exercitationem reprehenderit delectus repudiandae.

card-image

تأمین نیرو و بهره برداری

card-logo

طراحی و ساخت خودرو های آتش نشانی و امداد تعمیر اساسی و بازسازی خودروهای آتش نشانی و امداد فروش تجهیزات آتش نشانی و امداد و با توجه به تاسیس بانک ماشین آلات اجاره خودرو های آتش نشانی اماده ارایه خدمات اجاره به تمامی شرکت های دولتی و خصوصی می باشد. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reprehenderit culpa sequi modi perspiciatis, voluptas commodi voluptatem illo quasi aspernatur tenetur, minima officiis laborum eligendi maxime voluptates? Exercitationem reprehenderit delectus repudiandae.

card-image

مکانیزاسیون با نرم افزار تاوا

card-logo

طراحی و ساخت خودرو های آتش نشانی و امداد تعمیر اساسی و بازسازی خودروهای آتش نشانی و امداد فروش تجهیزات آتش نشانی و امداد و با توجه به تاسیس بانک ماشین آلات اجاره خودرو های آتش نشانی اماده ارایه خدمات اجاره به تمامی شرکت های دولتی و خصوصی می باشد. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Reprehenderit culpa sequi modi perspiciatis, voluptas commodi voluptatem illo quasi aspernatur tenetur, minima officiis laborum eligendi maxime voluptates? Exercitationem reprehenderit delectus repudiandae.

image
stripe درخواست
همکاری با شرکت
اجراکاران

افتخارات شرکت ما

slide-image
cup
+1 تعداد تقدیر نامه ها
bg
 • honor

  تقدیرنامه ها از طرف شرکت فولاد خوزستان

  تیم اجرایی شرکت اجرا کاران جنوب توانسته است طی سالهای گذشته در ارائه خدمات فنی و تخصصی آتش نشانی و امداد و تربیت نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی تعمیر و نگهداری تجهیزات آتش نشانی و طی سالهای گذشته خودروهای آنش نشانی پیشرو ، امداد و نجات و همچنین انواع خودروهای سنگین را طراحی و تولید نماید. طي اين سی و دو سال با توجه به تعهد، تخصص، نظم و كيفيت كاري بالاي خود (با توجه به حساسيت امر آتش نشاني و امداد) تا به امروز در حال خدمت گزاري به ميهن عزيز مي باشد.

  مشاهده همه
 • honor

  تقدیرنامه ها از طرف نیروگاه برق شهید مدحج زرگان

  ارائه خدمات مختلف ايستگاههاي آتش نشاني از قبيل تجهيز ایستگاه با وسایل آتش نشانی و عمليات اجرايي اطفاء حریق از قبیل خودرو پیشرو و خودرو آموزش سیار

  مشاهده همه
 • honor

  تقدیرنامه ها از طرف شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان

  تیم اجرایی شرکت اجرا کاران جنوب توانسته است یک دستگاه خودرو آتش نشانی شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان از نوع فوماتیک را بازسازی و بروز رسانی نماید.

  مشاهده همه
 • honor

  تقدیرنامه ها از طرف شرکت صنایع برق صبا

  ارائه خدمات مختلف ايستگاههاي آتش نشاني از قبيل تجهيز ایستگاه با وسایل آتش نشانی و عمليات اجرايي اطفاء حریق از قبیل خودرو پیشرو و خودرو آموزش سیار

  مشاهده همه
 • honor

  تقدیرنامه ها از طرف سازمان آب و برق خوزستان

  تیم اجرایی شرکت اجرا کاران جنوب توانسته است طی سالهای گذشته خدمات تخصصی تعمیرات خودروهای آنش نشانی و شارژ انواع کپسول های آتش نشانی به سازمان آب و برق خوزستان ارائه بدهد.

  مشاهده همه
 • close-svg close-svg