مکانیزاسیون واحدهای آتش نشانی با نرم افزار تاوا

نرم افزار تاوا توسط تیم توسعه شرکت اجراکاران جهت مکانیزاسیون فرآیندهای بازدید و PM  تجهیزات آتش نشانی تهیه و تولید شد و برای اولین بار در شرکت فولاد خوزستان نصب و بهره برداری گردید.

در حال حاضر در پنج ماژول اصلی کپسول، فایرباکس ، هیدانت ها، گزارشات آتش سوزی و بازدید روزانه خودروهای آتش نشانی عملیاتی شده است و در حال گسترش بیشتر و ارایه نسخه های بالاتر است.

 

 

Untitled-1 copy   Untitled-10

 

 

 

 

 

 

مکانیزاسیون واحدهای آتش نشانی با نرم افزار تاوا -  شرکت اجراکاران جنوب - حسن عبادی منش