فروش تجهیزات آتش نشانی

 فروش تجهیزات آتش نشانی

 

فروش کلیه قطعات پمپ

 

۱۳۶۸۵۳۷۶۵۹۹ FirePump ۳۰۰۰
r600_photo ۰۲۲۱۹۶

 

 

 

فروش کلیه قطعات پمپ (نو و استاک) و فروش پمپ های آتش نسانی استاک بازسازی شده

pump11 layflat1

DSC_0646

 

 

 

 

 

 

فروش تجهیزات آتش نشانی –  شرکت اجراکاران جنوب – حسن عبادی ۰۹۱۶۳۱۱۴۴۶۹