شرکت اجراکاران جنوب فعال در زمینه آتش نشانی، امداد و ایمنی اولین کارگاه تخصصی خدمات آتش نشانی در خوستان (واقع در اهواز شهرک مشاغل شهری) را افتتاح کرده و امیدوار است در راستای انجام استاندارد و مطلوب خدمات ذکر شده در استان پهناور خوزستان  قدم بردارد.

به طور خلاصه علاوه بر انجام کارهای متفرقه زیادی که این شرکت در دست انجام دارد این شرکت قراردادهای  با شرکت های بزرگ خوزستان مانند: فولاد خوزستان فولاد اکسین نیروگاه شهید مدحج نیروگاه خرمشهر فرودگاه اهواز سازمان آب و برق خوزستان تکامی شرکت های کشت و صنعت نیشکر سازمان آتشش نشانی اهواز و …  نیز در سالیان اخیر در زمینه های مختلف ایمنی وآتش نشانی داشته است که تمامی مستندات آن قابل ارائه می باشد:

موسسین و پرسنل شرکت اجراکاران جنوب با سابقه ۲۱ ساله در ارائه خدمات آتش نشانی و داشتن نیروهای متخــصص و متعهد فعالیت خود را در زمینه های مختلف آتش نشانی از سال ۱۳۷۰ تحت عنوان شرکت فـولاد آتش شروع و از هـمان سال در شرکت بزرگ فولاد خوزستان فعالیت خود را  در زمینه شارژ، تعمیر، سرویس وو نگهداری کپــسولهای آتش نشانی و تعمیر نگهداری تجهیزات آتش نشانی از قبیل پمپها، مانیتورها و وسائل امداد وپشتیبانی نیروهای عملیاتی در مواقع آتش سوزی های بزرگ تهیه تمامی کالاهای ایمنی و آتش نشانی ادامه و در سال ۱۳۷۷ تحت عنوان جدید شرکت اجراکاران جنوب فعالیت خود را  گسترده کرد که طی این بیست وو یک سال با توجه به تعهد، تخصص، نظم و کیفیت کاری بالای خود (با توجه به حساسیت امر آتش نشانی و امداد) تا به امروز در حال خدمت گزاری به میهن عزیز میی باشد.

خدمات قابل ارایه در شرکت اجراکاران حنوب

خدمات قابل ارایه در شرکت اجراکاران حنوب

 

 

حسن عبادی منش

حسن عبادی منش مدیریت عامل شرکت اجراکاران جنوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درباره ما - شرکت اجراکاران جنوب - حسن عبادی منش