طراحی،تولید و ساخت خودروهای آتش نشانی

تیم اجرایی شرکت اجرا کاران جنوب توانسته است طی سالهای گذشته خودروهای آنش نشانی پیشرو ، امداد و نجات و همچنین انواع خودروهای سنگین را طراحی و تولید نماید.

در ذیل برخی از نمونه کارها را مشاهده می نمایید.

 

 

 

شرکت اجراکاران جنوب با مدیریت حسن عبادی

شرکت نفت و گاز مسجد سلیمان

 

 

شرکت اجراکاران با مدیریت عبادی

 

شرکت اجراکاران با مدیریت عبادی

 

شرکت اجراکاران با مدیریت عبادی

خودرو ۱۹۲۱ عملیات غیرضنعتی پتروشیمی ماهشهر

 

 

شرکت اجراکاران با مدیریت عبادی

 

 

 

 

خوردروی فوماتیک – شرکت پتروشیمی آبادان

شرکت اجراکاران با مدیریت عبادی

 

 

خودروی آتش نشانی – شرکت فولاد خوزستان

۴-۲ شرکت اجراکاران با مدیریت عبادی

 

 

 

طراحی،تولید و ساخت خودروهای آتش نشانی